Χωρίς αλλαγές προεδρείο και επιτροπές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

perifereiako 2017Χωρίς αλλαγές στο περιφερειακό συμβούλιο, έγιναν οι διαδικασίες ανάδειξης μελών των οργάνων.

Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου επανεκλέχτηκε ο Σταύρος Παργανάς με 17 λευκές ψήφους και 1 άκυρη.

Στη θέση του αντιπροέδρου, η Τζένη Ταπρατζή από την «Ήπειρο της Ανατροπής» αναμετρήθηκε με τον Κώστα Γκούντα, ανεξάρτητο σύμβουλο. Η κα Ταπρατζή πήρε 10 ψήφους, ο κ. Γκούντας 5 και χρειάστηκε νέα ψηφοφορία καθότι δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία. Ο κ. Γκούντας απέσυρε την υποψηφιότητά του, αλλά η ψηφοφορία έγινε για τυπικούς λόγους, αναδεικνύοντας την κα Ταπρατζή.

Γραμματέας εκλέχτηκε και πάλι ο Δημήτρης Χαμπίπης με 32 ψήφους υπέρ. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την ανάδειξη μελών των διαφόρων επιτροπών του συμβουλίου.

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν οι:

Τακτικά μέλη:

Από την πλειοψηφία:

1. Kατέρης Ιωάννης

2. Καραμπίνας Ιωάννης

3. Πότσης Οδυσσέας

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Καττής Νικόλαος

Από τη μειοψηφία

1. Γκεσούλης Ηλίας (Ήπειρος Ανατροπής)

2. Ζάψας Γεώργιος (Συμμαχία Ηπειρωτών)

3. Κωτσαντής Κωνσταντίνος (Λαϊκή Συσπείρωση).

Αναπληρωματικά μέλη:

Από την πλειοψηφία:

1. Λάζος Ιωάννης

2. Καραμάνη Καλλιόπη

3. Φίλη- Πασχάλη Αντιγόνη - Βασιλική

4. Τύρου - Ούζα Αναστασία

5. Σπανοπούλου- Σάρρα Ηλιάνα

Από την Μειοψηφία:

1. Ζήκος Νικόλαος (Αριστερή Παρέμβαση)

2. Τσίκαρης Βασίλειος (Ήπειρος Ανατροπής)

3. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Συμμαχία Ηπειρωτών)

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης εξελέγησαν οι:

Τακτικά μέλη:

1. Μπούμπα Βασιλική

2. Γοργόλης Βασίλειος

3. Βαρέλης Δημήτριος

4. Ντέτσικας Κωνσταντίνος

5. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος

6. Τύρου- Ούζα Αναστασία

7. Βασιλάκης Περικλής

8. Λάζος Ιωάννης

9. Πάντος Παναγιώτης

10. Πάϊκας Σπυρίδων

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος

12. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος

13. Ζάκας Γεώργιος

14. Ζιώβας Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Καττής Νικόλαος 2 Μπάγιας Μιχαήλ 3. Παπαχρήστου Βασίλειος. 4 Σιαράβας Κωνσταντίνος. 5. Παπαγρηγορίου Νικόλαος. 6. Κάτσιος Νικόλαος. 7. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησ. 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης. 9. Κωνής Δημήτριος. 10. Τάπραντζη - Κοίλια Πολυξένη. 11. Γκεσούλης Ηλίας. 12. Ζάψας Γεώργιος. 13. Χαμπίμπης Δημήτριος. 14. Τσουμάνη Όλγα.

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων εξελέγησαν οι:

Τακτικά μέλη:

1. Γούσης Χρήστος

2. Τσιάρα Σταυρούλα

3. Καραμάνη Καλλιόπη

4. Μπούμπα Βασιλική

5. Παπαγρηγορίου Νικόλαος

6. Σίμου- Τάσιου Αναστασία

7. Σπυρέλης Μιχαήλ

8. Μητροκώστα Παναγιώτα

9. Τάπραντζη - Κοίλια Πολυξένη

10. Κωνής Δημήτριος

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος

12. Χαμπίμπης Δημήτριος

13. Ζάκας Γεώργιος

14. Τσουμάνη Όλγα

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γοργόλης Βασίλειος, 2 Τύρου - Ούζα Αναστασία, 3. Σιαράβας Κων. 4 Παπαχρήστου Βασίλειος, 5. Μπάγιας Μιχαήλ, 6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησ. 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, 8. Χουλιάρας Βασίλειος. 9. Πάντος Παναγιώτης. 10. Πάϊκας Σπυρίδων. 11. Γκεσούλης Ηλίας. 12. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος. 13. Ζάψας Γεώργιος. 14. Ζιώβας Βασίλειος.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru